Bluefin Tuna Sea Urchin Don

Bluefin Tuna Sea Urchin Don.

  • [Business Class 商务舱] – 100g Mix Tuna And Belly 金枪鱼 + 30g Urchin海胆
  • [First Class 头等舱] – 160g Mix Tuna And Belly 金枪鱼 & 30g Sea Urchin海胆 & 10g Salmon Caviar三文鱼籽

$49.90$88.00

Clear
$

Bluefin Tuna Sea Urchin Don

SKU UBBMM-05 Category Tag
X